Privacy Statement

Jimna Photography, gevestigd aan Esschilderstraat 10ZW 2012 BD Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
jimna-photography.com 
Esschilderstraat 10ZW 2012 BD Haarlem 
+31637417671 

Jimna Photography t.a.v. Jimna de Ruijter is de Functionaris Gegevensbescherming van Jimna Photography Hij/zij is te bereiken via Het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Jimna Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Jimna Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Het afhandelen van uw betaling 
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Jimna Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: de contactgegevens en foto’s bewaart Jimna Photography zolang de opdracht loopt van begin tot eind. De foto’s blijven in het archief van de fotograaf i.v.m. auteursrecht. De contactgegevens blijven uiterlijk 1 jaar bewaard en wanneer er na 1 jaar geen verdere samenwerking heeft plaats gevonden zullen de contactgegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Jimna Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Jimna Photography gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jimna Photography en heeft u het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Als klant heeft u het recht om de gegevens die wij als bedrijf in bezitten hebben over te dragen naar een ander bedrijf of terug naar u zelf.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Jimna Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier.